Behandeling LBD

Behandeling van DLB is complex. Vroege herkenning en diagnostiek is niet altijd goed mogelijk. Patiënten kunnen op allerlei gebieden klachten ontwikkelen: cognitieve problemen, psychiatrische problemen, bewegingsstoornissen, autonome dysfunctie en slaapproblemen.

Vanwege de geringe prevalentie is de behandeling van DLB niet evidence-based, maar gebaseerd op consensus (zie onder).

Parkinsonisme:

Men kan levodopa geven voor motorische klachten. Bij voorkeur begint men met lage doses, die langzaam worden opgevoerd, om het optreden van psychiatrische verschijnselen te voorkomen. Anticholinergica moet men vermijden.

Psychiatrische klachten:

Visuele hallucinaties komen het vaakst voor, met onrust, wanen, en gedragsstoornissen. Als  behandeling nodig is, kan men cholinesterase-remmers of atypische neuroleptica geven. Typische neuroleptica moet men vermijden, en ook bij de atypische moet men bedacht zijn op overgevoeligheid hiervoor.

Depressie komt vaak voor en hiervoor zijn SSRIs of SNRIs middelen van eerste keus. Tricyclische antidepressiva en alle andere met anticholinerge bijwerkingen moet men vermijden.

Cognitieve problemen kan men ook behandelen met cholinesterase-remmers.

 

Bron:

Diagnosis and management of dementia with Lewy bodies: third report of the DLB Consortium.

I. G. McKeith, D. W. Dickson, J. Lowe, et al.

Neurology 2005;65;1863