Parkinson onderzoek

MRI-cerebrum

Moet bij elke patiënt met verdenking op de ZvP eenmaal in ziekte beloop worden verricht t.u.v. andere oorzaken voor een hypokinetisch rigide syndroom.

 

SPECT

Alleen bij onbegrepen tremor, of vermoeden dat meerdere aandoeningen naast elkaar bestaan (vasculair parkinsonisme of medicamenteus geïnduceerd parkinsonisme i.c.m. ZvP).

FDG-PET

Alleen indien diagnostische twijfel bestaat tussen ZvP en atypische parkinsonismen. Waarde van onderzoek (nog) niet bewezen.

Dopamine provocatie test

Dopamine provocatie test (met apomorfine of levodopa/benserazide disper) kan bruikbaar zijn in een latere fase van de ZvP (na een aantal jaren dopaminerge medicatie) om de doparesponsiviteit te bepalen. Acute provocatie testen met levodopa of apomorfine zijn niet zinvol.

Transcraniele echografie

Niet zinvol volgens deze studie

Genetisch onderzoek

Alleen zinvol indien diagnostische twijfel over diagnose ZvP bij een lage debuutleeftijd.

Zie DNAdiagnostiek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *