Beroerte in het ziekenhuis: slechtere zorg

Een Canadees onderzoek bevestigt de paradoxale ervaring van veel neurologen: thrombolyse uitvoeren bij de gehospitaliseerde patiënt die een beroerte krijgt, is moeizamer dan bij de patiënt die dat buiten het ziekenhuis doormaakt.

Alexandra Saltman en collega’s volgden vanaf 2003 alle stroke patiënten in Ontario, Canada. Ze includeerden 28 837 met een stroke buiten het ziekenhuis; 973 patiënten maakten een beroerte door in het ziekenhuis.

Patiënten met een ziekenhuis beroerte moesten gemiddeld langer wachten op een scan: 4.5 vs.  1.2 uur, werden minder vaak gethrombolyseerd (12% vs 19%), en werden ook later gethrombolsyeerd (2.0 vs 1.2 uur; P < .001).

Sterfte na 30 dagen en 1 jaar was gelijk over beide groepen. Patiënten met een beroerte in het ziekenhuis verbleven daar langer (17 vs. 8 dagen), hadden een slechtere Rankin score bij ontslag, en hadden een kleinere kans om naar huis toe te worden ontslagen (35% vs. 44%).

De oorzaken voor deze grote vertragingen zijn niet te achterhalen met dit onderzoek, maar in het begeleidende editorial speculeert Dulli over twee mogelijke oorzaken: veel patiënten lagen opgenomen op een chirurgische afdeling, waarbij men er mogelijk bij voorbaat al vanuit gaat dat thrombolyse niet mogelijk is vanwege de recente operatie. Een andere oorzaak is mogelijk dat de neuroloog niet altijd in consult werd geroepen, waardoor thrombolyse ook veel trager verliep.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *