Bestraling voor hersenmetastasen van longcarcinoom niet zinvol

Engelse oncologen hebben met de Quality of Life after Treatment for Brain Metastases (QUARTZ) trial uitgezocht hoe zinvol bestraling is bij patiënten met hersenmetastasen van een niet-kleincellig longcarcinoom.

Totaal niet, blijkt.

Zij randomiseerden 538 longcarcinoom patiënten met hersenenmetastasen die niet in aanmerking kwamen voor chirurgische resectie of stereotactische radiotherapie. De helft kreeg optimale ondersteunende behandeling met dexamethason plus totale schedelbestraling (20 Gy in vijf dagelijkse fracties) , de andere helft alleen ondersteunende behandeling met dexamethason.

De primaire uitkomstmaat was QALY’s. QALY’s werden gegenereerd uit de algemene overleving en wekelijks invullen van de EQ-5D vragenlijst. De trial was een zogenaamde non-inferiority trial, waarbij men behandeling zonder radiotherapie beschouwde als niet-inferieur als deze niet meer dan 7 QALY- dagen slechter was dan behandeling met bestraling.

Er was geen verschil in algehele overleving (Hazard ratio 1.06, 95% CI 0.90-1.26), de algehele kwaliteit van leven, of dexamethason gebruik tussen de twee groepen. Het verschil tussen de gemiddelde QALY’s was 4.7 dagen (46.4 QALY dagen voor de radiotherapie groep vs. 41.7 QALY dagen voor de controlegroep).

Subgroep analyse liet zien dat bestraling wellicht overleving van jongere patiënten (<60 jaar) verbeterde, maar de trial was niet groot genoeg om daarover een definitieve uitspraak te doen.

Het is nu wel duidelijk dat in de andere leeftijdsgroepen schedelbestraling niets toevoegt aan optimale ondersteunende behandeling met dexamethason.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *