Fysiotherapie even goed als operatie voor lumbale kanaalstenose

In mijn ervaring hebben patiënten met een neurogene claudicatio vaak een erg wisselend beloop, en ik heb mij vaak afgevraagd of die laminectomiëen wel zinvol zijn.

Een nieuwe trial geeft antwoord.

Onderzoekers in Pittsburgh, USA deden een multicentre trial, waarin zij 169 patienten met een lumbale kanaalstenose randomiseerden: 87 ondergingen chirurgie en 82 kregen fysiotherapie.

Primaire uitkomstmaat was fysiek functioneren volgens de SF-36 na 2 jaar.

Beide groepen gingen vooruit: SF-35 ging 22.4 punten vooruit in de geopereerde patiënten en 19.2 in de met fysiotherapie behandelde groep; het verschil was niet significant.

Interpretatie is niet zonder problemen, want een groot deel van de in aanmerking komende patiënten weigerden deelname aan de trial, omdat zij per se operatie wilden, en tijdens de trial was er ‘cross-over’ van bijna 2/3 van de patiënten die initieel fysiotherapie kregen: zij ondergingen alsnog operatie.

Maar deze trial geeft wel goede informatie die een afweging van de voor- en nadelen van de verschillende behandel-mogelijkheden in samenspraak met de patiënt mogelijk maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *