Hypothermie niet effectief voor hersentrauma

Britse intensivisten, met een aantal Europese collega’s, verenigd in de Eurotherm3235Trial collaborators, hebben nog eens nauwkeurig onderzocht of hypothermie de uitkomst van een hersentrauma verbetert.

Zij includeerden patiënten die na een hersentrauma zo slecht waren dat ze op een IC moesten worden opgenomen. Patiënten met een intracraniële druk van meer dan 20 mm Hg werden gerandomiseerd. 195 kregen hypothermie en 192 kregen standaardbehandeling. Manier van koelen werd aan ieder centrum zelf overgelaten, maar men streefde naar een kern-temperatuur van 32-35 o C gedurende 48 uur.

De primaire uitkomst was de score op de Extended Glasgow Outcome Scale (GOS-E) op 6 maanden na het trauma. Dit was een 8-puntsschaal: GOS-E score van 1 betekent overlijden, 2 een vegetatieve toestand, 3 of 4 ernstige invaliditeit, 5 of 6 matige invaliditeit, en 7 of 8 betekent een goed herstel. De scores werden bepaald door een geblindeerde onderzoeker.

Men wilde oorspronkelijk 600 patiënten randomiseren. De trial werd na 5 jaar gestopt na een geplande interim-analyse, vanwege het ontbreken van enig positief effect en zelfs een mogelijk negatief effect van de hypothermie.

Een goed uitkomst (GOS-E score van 5 -8) vond men in 49 van 191 patiënten  (25.7%) in de hypothermie groep en in 69 of 189 patiënten  (36.5%) van de controle groep (P=0.03).

Men vond overigens wel dat hypothermie de intracraniële druk verminderde, maar dat vertaalde zich dus niet in een verbeterde functionele uitkomst na 6 maanden.

Hypothermie is dus, net als na een reanimatie, niet effectief na een ernstig hersentrauma, en misschien moeten we ons zelfs afvragen of de strikte monitoring van de ICP wel zo zinvol is, zo stelt het begeleidend editorial van Allan Ropper and Claudia Robertson.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *