Methylprednisolon voor MS exacerbaties ook oraal effectief

Een nuttige trial uit Frankrijk: Oral versus intravenous high-dose methylprednisolone for treatment of relapses in patients with multiple sclerosis (COPOUSEP).

Onze Franse collegae onderzochten of methylprednisolon als behandeling voor MS exacerbaties ook oraal gegeven kan worden, een praktische vraag, omdat de intraveneuze behandeling meer kost en belastend voor de patiënt is.

Zij randomiseerden 199 MS patiënten die een recente exacerbatie doormaakten (maximaal 15 dagen vóór start behandeling). Alle kregen drie dagen 1000 mg methylprednisolon, 100 patiënten oraal en 99 patiënten intraveneus.

Primaire uitkomstmaat was dat deel van de patiënten die op dag 28 verbeterd waren (vermindering van ten minste één punt op de meest aangedane subscore van de Kurtzke Functional System Scale). De trial was opgezet als een non-inferiority studie van oraal vs. intraveneus met een non-inferiority margin van 15%.

In de per-protocol populatie, bereikten 66 (81%) van 82 patiënten in de orale groep and 72 (80%) van 90 patiënten in de intraveneuze groep het primaire eindpunt (absoluut behandelingsverschil 0•5%, 90% CI −9•5 to 10•4). Bijwerkingen waren gelijk verdeeld, alleen slapeloosheid werd vaker gemeld in de orale groep (77 [77%]) dan in de intraveneuze groep (63 [64%]).

Er lijkt dus nog maar weinig reden te zijn om patiënten met MS exacerbaties met intraveneus methylprednisolon te behandelen, nut deze trial eenzelfde effect en bijwerkingenprofiel laat zien van oraal methylprednisolon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *