Nieuw bewijs voor corticale betrokkenheid in MS

Onderzoekers van de Johns Hopkins Universiteit hebben met een 7 Tesla MRI machine gekeken naar de cortex van 36 patiënten met multiple sclerose.

Zij scanden 15 gezonde vrijwilligers als controles. Het aardige van deze studie is dat men probeerde een correlatie met klinische symptomen te vinden. Alle patiënten en controles kregen een neurologisch onderzoek, waarbij men een Extended Disability Status Score afnam, en men mat cognitie met de Minimal Assessment of Cognitive Function in MS battery.

35 van de 36 patiënten hadden corticale lesie, en gemiddeld wel 16. Het volume van de lesies correleerde met het volume van de witte stof lesies. Het meest interessante was echter dat de corticale lesies beter correleerden met de EDSS en cognitie scores, dan de witte stof laesies.

Dit is uiteraard een erg kleine studie, maar ze suggereert dat corticale laesies méér klinische impact hebben dan de witte stof laesies. Misschien is dat ook de verklaring voor de gebrekkige correlatie van de gebruikelijke MS lesies met het klinisch beeld van de patient.

Corticale MS lesies zouden dus een betere ‘disease marker’ kunnen zijn dan die we nu tot onze beschikking hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *