Ook oudere patiënten met glioblastoom hebben langere overleving met combinatie-therapie

Omdat er in deze leeftijdsgroep geen grote trials zijn gedaan, is het onzeker of oudere patiënten met een glioblastoom baat hebben van de gebruikelijke combinatie van chemo- en radio-therapie.

Amerikaanse collega’s hebben in de National Cancer Database gekeken of hier een antwoord op deze vraag te vinden is.

Zij vonden bijna 17.000 patiënten van 65 jaar of ouder met een nieuw gediagnosticeerd glioblastoom van 2005 tot 2011, met een follow-up to 2015.

De mediane overleving per behandeling was als volgt: 9 maanden met combinatie-therapie, 4.7 maanden met alleen radiotherapie, 4.3 maanden met alleen chemo, en 2.8 maanden bij geen enkele behandeling.

Nu zeggen die getallen niet zo veel, want dit zou goed met ‘confounding’ te verklaren zijn: patiënten in een slechtere toestand worden vaak minder aggressief behandeld.

Maar men corrigeerde voor een aantal variabelen, waaronder comorbiditeit, leeftijd, en tumor resectie. Ook dan was combinatietherapie beter dan allen chemo (Hazard ratio 1.5) en alleen radiotherapie (Hazard ratio 1.47). Er was geen verschil tussen chemo vs. radiotherapie. Ook een propensity score-matching gaf hetzelfde resultaat.

 

In een editorial concludeert Clark dat oudere patienten met een glioblastoom en een goede Karnofskyscore baat kunnen hebben van combinatie behandeling: radiotherapie met temozolomide.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *