Voorspellers voor een re-bleed na subarachnoïdaal bloeding

Onze collegae in Groningen hebben hun SAB patiënten van de afgelopen 17 jaar nog eens tegen het licht gehouden met speciale aandacht voor re-bleeds binnen 24 uur (1998-2014; n=1337).

70 van 1205 patiënten ( 5,8 % ) maakten een re-bleed binnen 24 uur door. Een bijkomende 11 van 906 patiënten ( 1,2 % ) hadden een recidief bloeding tussen 24 en 72 uur na de ictus .

Een Fisher graad 3-4 was een voorspeller van een snelle recidiefbloeding ≤24 uur na ictus ( gecorrigeerde hazard ratio 4,4 ; 95 % betrouwbaarheidsinterval , 2,1-10,6 ; p < 0.001 ) .

Men berekende daarna hoeveel van deze patiënten acuut geopereerd moesten worden om 1 re-bleed te voorkomen. De NNT met een ultra vroege behandelingsstrategie bij patiënten met een hoge Fisher graad ( n = 583 ) ter voorkoming van 1 re-bleed ≤24 uur was 15 ( 95 % CI 10-32 ) .

Omdat het sterftecijfer van patiënten met percentage recidief bloedingen ≤24 uur 60 % was, was de NNT om 1 dood te voorkomen 25 ( 95 % BI , 15-75 ) .

De auteurs pleiten ervoor om SAB- patiënten met een Fisher graad 3 -4 sneller te opereren, omdat zij een trial onethisch vinden. Dat lijkt wat inconsistent, omdat deze zelfde patiënten nu ook niet zo behandeld worden. Een trial lijkt toch de enige weg uit dit dilemma, misschien een cluster trial met verschillende centra.

Een andere interessante observatie in deze nuttige studie was dat externe liquor drainage statistisch geassocieerd was met een re-bleed ( AhR , 1.7 , 95 % CI 1,4-2,5 ; p < 0.001 ), en in het bijzonder dat de re-bleed optrad met een gemiddelde van 1 uur na de start van liquor drainage.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *