Mentale stoornissen

Algemeen: Overweeg consult psychiatrie

Depressie

Aanpassing van Parkinsonmedicatie overwegen indien:

 • Gediagnosticeerd met de ZvP, maar wordt nog niet behandeld.
 • Stemmingsverandering ontstaan na verandering van Parkinsonmedicatie.
 • Stemmingsklachten vooral aanwezig tijdens OFF-fasen.
 • Behandeling medicamenteus met TCA of een SSRI.
 • Eventueel cognitieve gedragstherapie.

 

Psychose

 • Stap 1. Onderzoek naar onderliggende medische oorzaken en deze behandelen (DD delier).
 • Stap 2. Afbouwen Parkinsonmedicatie
 • Stap 3. Start clozapine. Cave: frequent witte bloedbeeld controleren.
 • Stap 4. Quetiapine tweede keus
 • Stap 5. Indien cognitieve problemen passend bij Parkinson dementie, start rivastigmine.

Het voorschrijven van typische (klassieke) antipsychotica (bijvoorbeeld haloperidol), evenals het atypisch antipsychoticum risperdon is in alle gevallen gecontraïndiceerd (risico op toename van de motorische Parkinsonverschijnselen).

 

Dementie

De diagnose PDD berust op de volgende basiskenmerken:

 1. de diagnose ZvP, conform de UK PDS Brain Bank Criteria;
 2. progressieve cognitieve stoornissen;
 3. beïnvloeding van het dagelijks functioneren door de cognitieve stoornissen;
 4.  de cognitieve stoornissen bestaan in tenminste twee van de vier domeinen (geheugen, aandacht, executieve functies en visuospatiële functies).

Een gedragsstoornis is niet obligaat voor de diagnose PDD, maar de aanwezigheid van tenminste één gedragsstoornis (zoals visuelehallucinaties, wanen, agitatie, excessieve slaperigheid overdag, depressie, angst of apathie) maakt de diagnose PDD waarschijnlijker.

Rivastigmine geeft gemiddeld een uitstel van de achteruitgang van de cognitie bij de ZvP van 1.5 jaar.

Aandacht voor cognitieve achteruitgang en dementie veroorzaakt door een behandelbare aandoening (vb diabetes mellitus, hypothyreoïdie, electrolytstoornissen, vitamine deficiëntie, cardiovasculaire aandoeningen of medicatie).

 

Impulscontrolestoornis

Voorlichting is van belang bij alle vormen van anti-Parkinsonmedicatie (met name dopamine agonisten), maar ook bij DBS.  Cave: deze complicatie kan ook nog na jaren behandeling ontstaan.

Het verlagen van de dosering of staken van dopamineagonisten kan bijdragen aan het verminderen/verdwijnen van symptomen.

Cave Dopamine Dysregulatie Syndroom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *