Syndroom van Wernicke

Wernicke encephalopathie

Trias
Mentale status verandering (79-82%)
Oculaire symptomen (29-49%)
Gangataxie (55%)

Overige symptomen
Stupor
Hypotensie en tachycardie
Hypothermie
Bilaterale visuele stoornissen en papiloedeem
Epileptische insulten
Gehoorverlies
Hallucinaties en gedragsveranderingen (apathie/agitatie)

Laboratoriumbepalingen
Totale vitamine B1/thiamine, afgenomen voor eerste gift thiamine suppletie.
Magnesium, chloride en fosfaat: betrokken bij thiamine metabolisme. Bij afwijkende waarde(n) consult interne geneeskunde voor diagnostiek naar eventuele onderliggende oorzaken danwel behandeling van deficiënties.
Natrium, glucose en leverfuncties om een andere metabole stoornis, die gelijkaardige symptomen kan geven, uit te sluiten.

Beeldvorming
MRI van de hersenen kan symmetrische hyperintense T2 laesies in de corpora mamillaria, tectum en peri-aqueductaal grijs aantonen, maar dit heeft een lage sensitiviteit (53%). Bij actieve ziekte heeft het wel een hoge specificiteit (93%).

Behandeling

Geef 25 mg thiamine im. Indien na 15 minuten geen anafylaxie, geef

Bij ‘zekere’ Wernicke: thiamine iv, 3 x 500 mg dd, met Vitamine B Complex Forte 3 x 1 dd en Vitamine C 3 x 500 mg dd gedurende 6 dagen, daarna onderhoud thiamine 2 x 50 mg dd

Bij ‘verdenking risicogroep’: thiamine im of iv, 3 x 250 mg dd, met Vitamine B Complex Forte 3 x 1 dd en Vitamine C 3 x 500 mg dd gedurende 3-5 dagen.

CBO multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol, 2009