Antibiotica werken niet tegen post-Lyme syndroom

Nijmeegse internisten hebben onderzocht of antibiotica werken tegen het post-Lyme syndroom, het scala van klachten dat persiteert na een Borrelia infectie.

Zij includeerden patiënten met aanhoudende symptomen die toegeschreven werden aan de ziekte van Lyme: musculoskeletale pijn, artritis, artralgie, neuralgie, gevoelsstoornissen, dysesthesie, neuropsychologische stoornissen of cognitieve stoornissen, met of zonder aanhoudende vermoeidheid. De symptomen moesten tijd-gerelateerd zijn aan een erythema migrans huiduitslag of een andere uiting van symptomatische ziekte van Lyme of vergezeld gaa van B. burgdorferi IgG of IgM -antilichamen, zoals bevestigd door middel van immunoblot assay.

Men randomiseerde 280 patienten: 86 in the doxycycline groep, 96 in the clarithromycin–hydroxychloroquine groep, and 98 in the placebo groep. Deze kregen een 12-weken orale antibiotica-kuur, nadat zij alle een 2-weken intravenueze ceftriaxon kuur hadden gehad.

De primaire uitkomstmaat was de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven, gemeten door de fysieke component samenvatting score van de RAND – 36 Health Status Inventory ( RAND SF-36 ) (bereik , 15-61, met een hogere scores vermelding van betere kwaliteit van leven ) aan het eind van de behandelingsperiode in week 14.

De SF-36 physiek component score was hetzelfde in alle drie groepen (33-36), en ook bijwerkingen waren hetzelfde.

In het begeleidend editorial maken Melia en Auwaerter enige kanttekeningen bij de studie-opzet:

in Europa zijn de meeste Borrelia infecties B. afzelii and B. garinii, die een hogere kans op chronische klachten lijken te geven. Overigens hadden maar 1/3 van de patienten een klinische Borrelia-infectie, de overigen hadden alleen positieve serologie, dus mogelijk een toevalsbevinding. Ook was er geen echte placebo-groep, omdat alle patienten 2 weken intraveneuze ceftriaxon kregen. Dit weerspiegelt overigens wel goed de dagelijkse praktijk, en zij stellen vast dat er nu eigenlijk geen twijfel meer hoeft te zijn aan het feit dat antibiotica zinloos zijn als behandeling van chronische Lyme klachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *